Offentlig utsmyckning i Linköping

Med hjälp av våra besökare på hemsidan har vi fått mera information om Taisto Kaasinens väggreliefer i fd Hjalmar Blomqvist lokaler i Linköping. Vi visste inte om de fanns kvar och inte heller var i såfall.

Nu har vi fått veta att de finns kvar och finns på Industrigatan 5, fastigheten är idag skola och kontor.

Se övriga offentliga utsmyckningar på följande sida http://upsala-ekeby.com/gallery_265.html , du kanske också har upplysningar om någon offentlig utsmyckning som vi inte känner till.