Lizzie Elvira Nilsson

Född 18 februari 1910, anställd vid dekorationsavdelningen på Upsala-Ekeby mellan den 4 februari 1935 till den 31 mars 1939

I betyget skriver Upsala-Ekeby att fröken Lizzie Elvira Nilsson varit sysselsatt med modellering och dekorering av keramik och hon har visat sig synnerligen skicklig i sitt yrke. Bl a har hon modellerat en del stiliserade figurer, vilket äro mycket skickligt utförda.

Lizzies signatur.

Figurer gjorda Lizzie

/