Ella Lagerman (1889-1947)

Figur nr 5, Buffel av Ella Lagerman, tidigare tillverkad vid S:t Eriks Lervarufabriker

/