Francis Uherova

Uherova är Tjeckiska och var anställd en tid på Upsala-Ekeby´s dekorationsateljé i slutet på 1940-talet. Parallellt med detta arbete fick hon också möjlighet att designa en egen kollektionen i en egen nummerserie. Denna kollektion kom dock aldrig att presenteras i någon av Upsala-Ekebys priskuranter. Det är ytterst sällan dessa föremål är signerade. Uherova har också bidrag med några föremål till standardkollektionen.

Signatur Francis Uherova

Stjärngossar, nr 100.

  Ur hennes egen kollektion.

Francis Uherova

Vas nr 534

Ur standardkollektionen

 Francis Uherova