Vaser nr 1 - 200

 Nr  Tidigare nr  Beskrivning  Mått  År  År tid nr  Konstnär
 1  3227    16 x 15 cm  1939-43  1937-38  Anna-Lisa Thomson
 2  3226    25 x 19,5 cm  1939-43  1937-38  Anna-Lisa Thomson
 3  3120    21 x 13 cm  1939-44  1935-38  Anna-Lisa THomson
 4  3085    23 x 17 cm  1939-43  1935-38  Anna-Lisa Thomson
 5  3062D    19,5 x 10 cm  1939-40  1936-38  Anna-Lisa Thomson
 6  3062A    28,5 x 22,5 cm  1939-40  1934-38  Anna-Lisa Thomson
 7  3032/2    23,5 x 13,5 cm  1939-40  1934-38  Anna-Lisa Thomson
 8  3032    32,5 x 19 cm  1939-40  1934-38  Anna-Lisa Thomson
 9  3272    11,5 x 10,5 cm  1939-40  1937-38  Anna-Lisa Thomson
 10  3290    18,5 x 17,5 cm  1939  1937-38  Anna-Lisa Thomson
 11  3293    31 x 18,5 cm  1939-40  1937-38  Anna-Lisa Thomson
 12  SE nr 465    12,5 x 10 cm  1939-40    Anna-Lisa Thomson
 13  SE nr 462    17 x 14 cm  1939-40    Anna-Lisa Thomson
 14  SE nr 469    20 x 17 cm  1939-40    Anna-Lisa Thomson
 15  322    18,5 x 16,5 cm  1939-43  1933-38  
 16  SE nr 190    25 x 12,5 cm  1939-40    
 17  3353    9 x 7 cm  1939-40  1938  Anna-Lisa Thomson
 18  3166    9,5 x 8,5 cm  1939-43  1936-38  Anna-Lisa Thomson
 19  3165    14 x 12 cm  1939  1936-38  Anna-Lisa Thomson
 20  3163    17,5 x 16,5 cm  1939  1936-38  Anna-Lisa Thomson
 21  3162    28 x 23 cm  1939-40  1936-38  Anna-Lisa Thomson
 22  3253    27,5 x 20 cm  1939-43  1937-38  Anna-Lisa Thomson
 23  3216    17 x 16 cm  1939-49  1936-38   Anna-Lisa Thomson
 24  3217    23 x 12,5 cm  1939-49  1936-38  Anna-Lisa Thomson
 25  3156    13,5 x 15 cm  1939-40  1936-38  Anna-Lisa Thomson
 26  3155    15,5 x 18 cm  1939-40  1936-38  Anna-Lisa Thomson
 27  3154    20,5 x 22,5 cm  1939  1936-38  Anna-Lisa Thomson
 28  3114    17 x 12 cm  1939  1935-38  Anna-Lisa Thomson
 29  3113    20 x 15 cm  1939  1935-38  Anna-Lisa Thomson
 30  3112    23,5 x 17,5 cm  1939  1935-38  Anna-Lisa Thomson
 31  35    24 x 24 cm  1939-40  1930-38  Einar Luterkort
 32  3249    26 x 26  cm  1939-40  1937-38  Anna-Lisa Thomson
 33  SE nr 935    20,5 x13 cm  1939-43    Greta Runeborg
 34  SE nr 174  Kalle Scheven  25 x 19 cm  1939    Maggie Wibom
 35  SE nr 835    23,5 x 14,5 cm  1939    Gertrud Lönegren
 36  SE nr 344    24 x 15 cm  1939    
 37  59    15 x 12,5 cm  1939-40  1930-38  Einar Luterkort
 38  1933    14,5 x 12 cm  1939-40  1929-38  Allan Ebeling
 39  3053    13,5 x 14,5 cm  1939-43  1934-38  Anna-Lisa Thomson
 40  2653    10,5 x 9 cm  1939-46  1932-38  
 41  2767    12,5 x 11 cm  1939-43  1936-38  Harald Östergren
 42  S.10    14,5 x 8,5 cm  1939-44  1938  Harald Östergren
 43  192    7 x 9 cm  1939-46  1930-38  
 44  184    8 x 8 cm  1939-48  1930-38  
 45  186    9 x 8 cm  1939-48  1930-38  
 46  2715    12 x 11,5 cm  1939-44  1932-38  
 47  2766    12,5 x 11 cm  1939  1936-38  Harald Östergren
 48  127    12,5 x 12 cm  1939-40  1930-38  
 49  2266C    11,5 x 12 cm  1939  1932-38  Svante Kaede
 50  2266B    16 x 15,5 cm  1939-40  1932-38  Svante Kaede
 51  S.3    13,5 x 9,5 cm  1939-40  1938  Harald Östergren
 52  2762    16 x 9 cm  1939-54  1936-38  Harald Östergren
 53  2782    19 x 9,5 cm  1939  1937-38  Harald Östergren
 54  2703    8,5 x 9 cm  1939-48  1932-38  
 55  2704    11,5 x 11 cm  1939-40  1932-38  
 56  166    17,5 x 13,5 cm  1939  1930-38  
 57  1500    18,5 x 16 cm  1939-43  1922-38  
 58  1384    23,5 x 14,5 cm  1939-44  1920-38  
 59  3268    18 x 13 cm  1939-40  1937-38  Anna-Lisa Thomson
 60  3198    19 x 12,5 cm  1939-43  1936-38  Anna-Lisa Thomson
 61  1586B    16 x 10 cm  1939-46  1936-38  
 62  1586A    16 x 10 cm  1939-44  1936-38  
 63  1586C    19 x 10,5 cm  1939-48  1936-38  
 64  2671    14 x 13 cm  1939-46  1932-38  
 65  1561    13,5 x 16,5 cm  1939-40  1923-38  
 66  2753/1    16,5 x 12,5 cm  1939-44  1936-38  Harald Östergren
 67  2753/2    20,5 x 16 cm  1939-40  1936-38  Harald Östergren
 68  2761/1    13 x 15,5 cm  1939-40  1936-38  Harald Östergren
 69  2761/2    16,5 x 19 cm  1939-40  1936-38  Harald Östergren
 70  2785    20 x 19 cm  1939-44  1937-38  Harald Östergren
 71  2750    11 x 13 cm  1939-44  1936-38  Harald Östergren
 72  2751    12,5 x 15,5 cm  1939-40  1936-38  Harald Östergren
 73  3275/1    15 x 12 cm  1939-40  1937-38  Anna-Lisa Thomson
 74  3275/2    19 x 15 cm  1939-40  1937-38  Anna-Lisa Thomson
 75  38    26 x 16 cm  1939  1930-38  Einar Luterkort
 76  112    20 x 15 cm  1939-44  1930-38  
 77  3105    21 x 17 cm  1939-40  1935-38  Anna-Lisa Thomson
 78  3098    10,5 x 10 cm  1939  1935-38  Anna-Lisa Thomson
 79  3097    22 x 17,5 cm  1939-40  1935-38  Anna-Lisa Thomson
 80  3283    13 x 12 cm  1939  1937-38  Anna-Lisa Thomson
 81  2646    17,5 x 15 cm  1939  1932-38  
 82  1589    23,5 x 18 cm  1939-40  1923-38  
 83  1588/2    25,5 x 17 cm  1939-44  1937-38  
 84  1588    28x5x24,5 cm  1939-40  1923-38  
 85  3142/1    13 x 13,5 cm  1939-44  1936-38  Anna-Lisa Thomson
 86  3201/1    12,5 x 13 cm  1939-46  1936-38  Anna-Lisa Thomson
 87  3201/2    14,5 x 15 cm  1939-40  1936-38  Anna-Lisa Thomson
 88  3201/3    16,5 x 16,5 cm  1939-40  1936-38  Anna-Lisa Thomson
 89  2502    19 x 13 cm  1939-40  1932-38  Harald Östergren
 90  3102    18 x 15 cm  1939-43  1935-38  Anna-Lisa Thomson
 91  2721    11,5 x 15,5 cm  1939-44  1932-38  Harald Östergren
 92  2722    15 x 19,5 cm  1939-40  1932-38  Harald Östergren
 93  2723    18 x 23 cm  1939-40  1932-38  Harald Östergren
 94  3146    12 x 13 cm  1939-44  1936-38  Anna-Lisa Thomson
 95  SE nr 1007    17 x 16 cm  1939-43    
 96  2768    22 x 18 cm  1939-44  1936-38  Harald Östergren
 97  2784/1    14 x 13 cm  1939-46  1936-38  Harald Östergren
 98  2784/2    18,5 x 16 cm  1939-44  1937-38  Harald Östergren
 99  2784/3    22,5 x 19,5 cm  1939-40  1937-38  Harald Östergren
 100  4010    14 x 15,5 cm  1939-40  1938  Greta Runeborg
 101  4000    17 x 11,5 cm  1939-44    Greta Runeborg
 102      25,5 x 16,5 cm  1939-44  1938  Greta Runeborg
 103      15,5 x 11 cm  1939-40    Greta Runeborg
 104      21,5 x 10 cm  1939    Greta Runeborg
 105      31,5 x 22 cm  1939-40    Greta Runeborg
 106      10,5 x 10 cm  1939-40    Greta Runeborg
 107      14,5 x 13,5 cm  1939-40    Greta Runeborg
 108      14,5 x 8,5 cm  1939-40    Greta Runeborg
 109      22,5 x 14 cm  1939-40    Greta Runeborg
 110      29 x 23 cm  1939-40    Greta Runeborg
 111  4004    11,5 x 6,5 cm  1939-43  1938  Greta Runeborg
 112  4003    18,5 x 7,5 cm  1939-43  1938  Greta Runeborg
 113  4002    24,5 x 9 cm  1939-43  1938  Greta Runeborg
 114  4001    32 x 12 cm  1939-43  1938  Greta Runeborg
 115  4009    7 x 8 cm  1939-43  1938  Greta Runeborg
 116  4008    15,5 x 17,5 cm  1939-43  1938  Greta Runeborg
 117  SE nr 1018    18 x 12 cm  1939    Greta Runeborg
 118  4012    8,5 x 10 cm  1939-43  1938  Greta Runeborg
 119  4011    12 x 13,5 cm  1939-43  1938  Greta Runeborg
 120  4018    16 x 12 cm  1939  1938  Greta Runeborg
 121  4024    11,5 x 12,5 cm  1939  1938  Greta Runeborg
 122  4022    16 x 16,5 cm  1939  1938  Greta Runeborg
 123  4023    14,5 x 16 cm  1939  1938  Greta Runeborg
 124  3350    11 x 9,5 cm  1939-44  1938  Anna-Lisa Thomson
 125  5062    11 x 11,5 cm  1939-40  1936-38  Sven Erik Skawonius
 126  3327    15 x 10 cm  1939-46  1937-38  Anna-Lisa Thomson
 127  5059    16 x 12 cm  1939-40  1936-38  Sven Erik Skawonius
 128  3233    15,5 x 11,5 cm  1939-48  1937-38  Anna-Lisa Thomson
 129  5023    13,5 x 11 cm  1939-52  1935-38  Sven Erik Skawonius
 130  5083    14,5 x 14,5 cm  1939  1938  Sven Erik Skawonius
 131  SE nr 169    16,5 x 17 cm  1939    Greta Runeborg
 132  5020    18,5 x 16,5 cm  1939-40  1935-38  Sven Erik Skawonius
 133  5015    25 x 20 cm  1939-40  1935-38  Sven Erik Skawonius
 134  5005    32,5 x 21 cm  1939-46  1935-38  Sven Erik Skawonius
 135  5003    13 x 11 cm  1939-40  1935-38  Sven Erik Skawonius
 136  5000    36 x 22 cm  1939-46  1935-38  Sven Erik Skawonius
 137  3266    37 x 19 cm  1939  1937-38  Anna-Lisa Thomson
 138  SE nr 459    27 x 21 cm  1939    Anna-Lisa Thomson
 139  3344    10 x 8,5 cm  1939-40  1938  Anna-Lisa Thomson
 140  3343    19 x 18 cm  1939-40  1938  Anna-Lisa Thomson
 141  3342    28 x 25 cm  1939-40  1938  Anna-Lisa Thomson
 142  3345    25 x 23 cm  1939-40  1938  Anna-Lisa Thomson
 143  3347    16 x 9,5 cm  1939-40  1938  Anna-Lisa Thomson
 144  3346    20 x 14,5 cm  1939-40  1938  Anna-Lisa Thomson
 145  3348    18,5 x 14,5 cm  1939-40  1938  Anna-Lisa Thomson
 146  3305    13 x 11 cm  1939-43  1937-38  Anna-Lisa Thomson
 147  3304    21 x 17 cm  1939-43  1937-38  Anna-Lisa Thomson
 148  3303    17,5 x 17 cm  1939-40  1937-38  Anna-Lisa Thomson
 149  3302    24 x 20 cm  1939-40  1937-38  Anna-Lisa Thomson
 150      15 x 16 cm  1939-40    Anna-Lisa Thomson
 151      19 x 19 cm  1939-40    Anna-Lisa Thomson
 152      23 x 23 cm  1939-40    Anna-Lisa Thomson
 153      14,5 x 12 cm  1939-42    Anna-Lisa Thomson
 154      20 x 14,5 cm  1939-40    Anna-Lisa Thomson
 155      15,5 x 11 cm  1939-44    Anna-Lisa Thomson
 156  3065    10 x 12 cm  1939  1934-38  Anna-Lisa Thomson
 157  3328    24 x 26,5 cm  1939-40  1937-38  Anna-Lisa Thomson
 158  3306    23,5 x 29,5 cm  1939-40  1937-38  Anna-Lisa Thomson
 159  3307    23 x 18,5 cm  1939-40  1937-38  Anna-Lisa Thomson
 160      14,5 x 16 cm  1939-40    
 161      27,5 x 18 cm  1939    
 162  3274    11 x 11 cm  1939  1937-38  Anna-Lisa Thomson
 163      15 x 11,5 cm  1939    Greta Runeborg
 164      21,5 x 11 cm  1939    Greta Runeborg
 165      16 x 13 cm  1939    Greta Runeborg
 166      29,5 x 16 cm  1939-40    Greta Runeborg
 167  77    30 x 17 cm  1939-44  1930-38  Einar Luterkort
 168  24    25,5 x 14,5 cm  1939-44  1930-38  Einar Luterkort
 169A  61    34 x 23 cm  1939-48  1930-38  Einar Luterkort
 169B    Utan relief  34 x 23 cm  1939-48    
 170      27 x 18,5 cm  1939-44    
 171  SE nr 144    27 x 17 cm  1939    Greta Runeborg
 172      8 x 7,5 cm  1940-52    
 173      15 x 10 cm  1940-53    
   Tillverkades ej uner åren 1943-50    
 174      15 x 7 cm  1940-42    
 175      19,5 x 9 cm  1940-42    
 176      23,5 x 10 cm  1940-42    
 177      15 x 10 cm  1940    
 178      20 x 14 cm  1940    
 179      15,5 x 10 cm  1940-42    
 180      19 x 11 cm  1940-42    
 181      29 x 14 cm  1940    
 182      22 x 12 cm  1940-42    
 183      28 x 11 cm  1940    
 184      21 x 23 cm  1940    
 185      19 x 18 cm  1940    
 186      14 x 9 cm  1940-42    
 187      19 x 15 cm  1940-44    
 188      19 x 15 cm  1940-45    
 189      11,5 x 16 cm  1940-43    
 190      14 x 14 cm  1940-45    
 191      18 x 10 cm  1940-44    
 192      21 x 22 cm  1940-42    
 193      28,5 x 19 cm  1940    
 194      27 x 26 cm  1940    
 195      9,5 x 8,5 cm  1940-43    Sven Erik Skawonius
 196      12,5 x 10,5 cm  1940-43    Sven Erik Skawonius
 197      13,5 x 10,5 cm  1940-43    Sven Erik Skawonius
 198      15 x 11,5 cm  1940-52    Anna-Lisa Thomson
 199      16 x 12,5 cm  1940-52    
 200      8 x 10 cm  1940-43