Harald Östergren (1888-1974)

Född i Stockholm och utbildade sig till målaren vid Akademin. Han åkte därefter till Tyskland för fortsatta studier med keramik som huvudinriktning. Under åren 1923-47 var han anställd vid Upsala-Ekeby där han periodvis var konstnärlig ledare. Östergren har skapat mycket av det omärkta allmängodset på 20- och 30-talet. Vi kan nu presentera delar av hans tidigare annonyma kollektion. Harald Östergren var även lärare i modellering vid Tekniska skolan i Uppsala. Innan han blev verksam vid Upsala-Ekeby hade han en verkstad tillsammans med Gabriel Burmeister och Edvin Ollers i Vittinge.

Märkning unikt fat av Harald Östergren från 1928

Unikt fat av Harald Östergren

Unik vas från 1919 av Harald Östergren

Denna vas är tillverkad vid Upsala-Ekeby innan Harald Östergren blev anställd vid bruket

Krus nr 50, 51 och 52, Harald Östergren

Krus nr 57, 58  och 59, Harald Östergren

/