Kaffeservis Aurora

Kaffeservisen finns med två olika modeller på kaffekopparna.

Kaffeservis Aurora med dekor 5830

Dekor Alf Jarnestad

Kaffeservis Aurora med dekor 5830

Dekor Alf Jarnestad

Kaffeservis Aurora med dekor 5833

Kaffeservis Aurora med dekor 5869

Kaffeservis Aurora med dekor 5869 och tilläggstext Mors Kopp och Fars Kopp

Kaffeservis Aurora med dekor 5870

 1