Viking Göransson (1900-1985)

Född i Berlin och utbildade sig vid Tekniska Högskolan och Konstakademin. Under perioden 1928-30 arbetade han hos Aslunds arkitektkontor med Stockholmsutställningen. Från 1944-56 var han länsarkitekt och 1966-83 slottsarkitekt i Uppsala. Under perioden 1950-52 var han anlitad som konstnärlig ledare vid Upsala-Ekeby där han även deltog i produktionen av föremål till kollektionen. Mest känd blev Göransson dock för sina kakelmosaiker som gick att kombinera i ett nästan oändligt antal mönster.

Under perioden 1956-84 hade han en egen konsultverksamhet. Göransson har hunnit med att rita så vitt skilda saker som möbler, silver, ålderdomshem och privatbostäder.

Viking Göransson

Vas nr 706, 707 och 708. Viking Göransson

Vas nr 754 och 755, Viking Göransson

/