Märkning och numrering

Stämplar och märkning av Upsala-Ekeby keramiken.

Här visar vi de grundläggande märkningarna av Upsala-Ekeby keramiken, med dessa kan du tidsbestämma ålder på dina föremål, för att sedan i tabellerna identiera ditt föremål.

Stämpel ca 1890 - 1910

Den första stämpeln på standardgodset. Hela namnet Upsala-Ekeby är utskrivet med små och stora bokstäver. Djupstämpel, stämpeln inpressad i godset/glasyren.

Stämpel ca 1911 - 1918

Upsala-Ekeby utskrivet med stora bokstäver. Djupstämpel, stämpeln inpressad i godset/glaysren.

Från 1918 fram till 1920-talets slut märktes det mesta för hand. ristat eller målat, här ett exempel med ristad märkning UE samt artikelnummer.

Ett ytterligare exempel med målad märkning från 1920-talet även här enbart UE samt artikelnummer.

UE Sweden alternativt Upsala-Ekeby Sweden samt artikelnummer målat förekommer från 1920-talets mitt.

Stämpel från 1920-talet, färg stämpel.

Kvist är namnet på dekoren, många dekorer på 30-talet har enbart bokstavsbeteckningar såsom RA, RB, SA, SX

 1