Sankt Eriks Lervarufabriker i Uppsala

S:t Eriks Lervarufabriker i Uppsala bildades den 4 december 1907 då bolaget konstituerades. Aktiekapitalet var 225.000 kronor och de största ägarna var familjerna Anders Sjöstedt och Abel Bergman. Bolaget övertog lertäkt och personal från S:t Eriks kakelfabrik som bildades redan 1888, då under namnet Upsala Nya Kakelfabrik.

I samband med bildandet 1907 inköptes också ytterligare markområden mellan Geijersgatan och Börjegatan för råvaruförsörjningen av den så viktiga leran. Redan 1908 påbörjades utbyggnad av keramikfabriken och uppförandet av ett nytt tegelbruk, som kom att tas i bruk våren 1909. Trots att det föreligger en stor brandrisk inom tegelbruket byggd den nya fabriken i trä. Byggnaden blev 115 meter lång och 40 meter bred. Ringugnarna hade en längd av 90 meter och rymde 200.000 tegelstenar. Ugnarna eldades med kolstybb, ringugnarna kom att kompletteras med två flamugnar vilka användes främst för taktegel samt glasyrbränning av fasadtegel.