Paula von Freymann (1939- )

Född 1939 i Helsingfors och utbildade sig i unga år vid Konstfack i Stockholm. Hon kom som yngste formgivaren någonsin till Rörstrand i början av sextiotalet. Efter att ha fått Svenska Slöjdföreningens stipendium för studier i Danmark kom hon så till Upsala-Ekeby 1962 där hon stannade en kortare tid och formgav en del föremål till kollektionen. 1964 flyttade Paula till Steninge som formgivare, framförallt av blomkrukor som var företagets stora produkt. I början av sjuttiotalet öppnade hon egen verkstad i Uppsala, men kvarstod ytterligare en tid som formgivare för Steninge. Paula har också varit verksam vid Gustavsberg studio.

Bland de offentliga konsten kan nämnas den nya dopfunten till Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala. Paula har haft ett flertal separat- och vandringsutställningar.

Paula von Freymanns standardgods är oftast märkt PvF

Signering av unika föremål

Unik väggplatta av Paula von Freymann

Bokstöd nr 3041P från 1963

Bock nr 3040P från 1963

Skål gjord vid Rörstrand av Paula.

/