Offentlig utsmyckning

Vid Upsala-Ekeby har det tillverkats många konstverk för offentlig miljö, här visar vi bilder på några som vi har uppgifter om, har du information om någon av dessa eller känner till någon ytterligare så kontakta gärna oss och berätta. Många konstverk har säkert blivit både förstörda och flyttade under åren då byggnaderna har rivits eller byggts om för annan verksamhet.

Under 2015 kommer Fyrisskolan i Uppsala att rivas. Därmed hotas ett antal konstverk av Ingrid Atterberg. Konstverken som består av ett antal stora väggar är svåra att flytta dock finns tankar på att ta till vara delar av konstverken till den nya skola som skall byggas på samma plats, bilder på konstverken hittar du nedan.

 

Väggar i Tiundaskolan Uppsala, Ingrid Atterberg

Väggdekorationerna är gjorda av tegel från skorstenen och fabriken S:t Eriks Lervarufabriker, skolan byggdes på den gamla fabrikstomten. lägg märke till hur "Solrosorna" skapats av formen från skorstensteglet, i mitten av solrosen har Ingrid arbetat med dräneringsrör.

Skolan skall rivas under 2016 för att ge plats åt en ny skola, tanke finns på att rädda någon del av konstverken och placera i den nya skolan.

Väggdekorationerna är gjorda av tegel från skorstenen och fabriken S:t Eriks Lervarufabriker, skolan byggdes på den gamla fabrikstomten. lägg märke till hur "Solrosorna" skapats av formen från skorstensteglet, i mitten av solrosen har Ingrid arbetat med dräneringsrör.

Skolan skall rivas under 2016 för att ge plats åt en ny skola, tanke finns på att rädda någon del av konstverken och placera i den nya skolan.

Väggdekorationerna är gjorda av tegel från skorstenen och fabriken S:t Eriks Lervarufabriker, skolan byggdes på den gamla fabrikstomten. lägg märke till hur "Solrosorna" skapats av formen från skorstensteglet, i mitten av solrosen har Ingrid arbetat med dräneringsrör.

Skolan skall rivas under 2016 för att ge plats åt en ny skola, tanke finns på att rädda någon del av konstverken och placera i den nya skolan.

Väggdekorationerna är gjorda av tegel fabriken S:t Eriks Lervarufabriker, skolan byggdes på den gamla fabrikstomten.

Skolan skall rivas under 2016 för att ge plats åt en ny skola, tanke finns på att rädda någon del av konstverken och placera i den nya skolan.

Väggrelief av Mari Simmulson i Mässen på Upsala-Ekeby.

Väggreliefen finns kvar i fastigheten som idag används som gymnasieskola.

Väggrelief Amforabärerskor och amforor av Taisto Kaasinen i Mässen på Upsala-Ekeby.

Väggreliefen finns kvar i fastigheten som idag används som gymnasieskola.

Väggrelief för Praktiska realskolan i Uppsala, Taisto Kaasinen

Skolan har bytt namn och heter idag Fyrisskolan och väggreliefen finns kvar.

Här finns också ytterligare 10 väggreliefer från Upsala-Ekeby.

Väggrelief för Praktiska realskolan i Uppsala, Taisto Kaasinen

På bilden konstnären vid sin relief.

Skolan har bytt namn och heter idag Fyrisskolan och väggreliefen finns kvar.

Här finns också ytterligare 10 väggreliefer från Upsala-Ekeby.

Väggrelief för Praktiska realskolan i Uppsala, Vicke Lindstrand

Skolan har bytt namn och heter idag Fyrisskolan och väggreliefen finns kvar.

Här finns också ytterligare 10 väggreliefer från Upsala-Ekeby.

Väggrelief för Praktiska realskolan i Uppsala, Vicke Lindstrand

Totalt finns 9 olika väggreliefer av djur i skolans korridorer.

Skolan har bytt namn och heter idag Fyrisskolan och väggreliefen finns kvar.

Här finns också ytterligare 10 väggreliefer från Upsala-Ekeby.

Väggrelief för Praktiska realskolan i Uppsala, Vicke Lindstrand

Totalt finns 9 olika väggreliefer av djur i skolans korridorer.

Skolan har bytt namn och heter idag Fyrisskolan och väggreliefen finns kvar.

Här finns också ytterligare 10 väggreliefer från Upsala-Ekeby.

Väggrelief för Praktiska realskolan i Uppsala, Vicke Lindstrand

Totalt finns 9 olika väggreliefer av djur i skolans korridorer.

Skolan har bytt namn och heter idag Fyrisskolan och väggreliefen finns kvar.

Här finns också ytterligare 10 väggreliefer från Upsala-Ekeby.

Väggrelief för Praktiska realskolan i Uppsala, Vicke Lindstrand

Totalt finns 9 olika väggreliefer av djur i skolans korridorer.

Skolan har bytt namn och heter idag Fyrisskolan och väggreliefen finns kvar.

Här finns också ytterligare 10 väggreliefer från Upsala-Ekeby.

Väggrelief för Praktiska realskolan i Uppsala, Vicke Lindstrand

Totalt finns 9 olika väggreliefer av djur i skolans korridorer.

Skolan har bytt namn och heter idag Fyrisskolan och väggreliefen finns kvar.

Här finns också ytterligare 10 väggreliefer från Upsala-Ekeby.

Väggrelief för Praktiska realskolan i Uppsala, Vicke Lindstrand

Totalt finns 9 olika väggreliefer av djur i skolans korridorer.

Skolan har bytt namn och heter idag Fyrisskolan och väggreliefen finns kvar.

Här finns också ytterligare 10 väggreliefer från Upsala-Ekeby.

Väggrelief för Praktiska realskolan i Uppsala, Vicke Lindstrand

Totalt finns 9 olika väggreliefer av djur i skolans korridorer.

Skolan har bytt namn och heter idag Fyrisskolan och väggreliefen finns kvar.

Här finns också ytterligare 10 väggreliefer från Upsala-Ekeby.

Väggrelief för Praktiska realskolan i Uppsala, Vicke Lindstrand

Totalt finns 9 olika väggreliefer av djur i skolans korridorer.

Skolan har bytt namn och heter idag Fyrisskolan och väggreliefen finns kvar.

Här finns också ytterligare 10 väggreliefer från Upsala-Ekeby.

Väggrelief för Praktiska realskolan i Uppsala, Vicke Lindstrand

Totalt finns 9 olika väggreliefer av djur i skolans korridorer.

Skolan har bytt namn och heter idag Fyrisskolan och väggreliefen finns kvar.

Här finns också ytterligare 10 väggreliefer från Upsala-Ekeby.

Väggrelief hos fd Hjalmar Blomqvist i Linköping av Taisto Kaasinen.

Om den fortfarande fanns kvar eller var den skulle finnas  visste vi inte men med våra besökares goda uppmärksamhet har vi nu fått veta att denna tillsammans med en annan relief finns kvar i Linköping.

Fastigheten är belägen på Industrigatan 5 och är idag skola och kontor.

Vi tackar Anna Jung för information och foton.

Väggrelief hos fd Hjalmar Blomqvist i Linköping av Taisto Kaasinen.

Om den fortfarande fanns kvar eller var den skulle finnas visste vi inte men med våra besökares goda uppmärksamhet har vi nu fått veta att denna tillsammans med en annan relief finns kvar i Linköping.

Fastigheten är belägen på Industrigatan 5 och är idag skola och kontor.

Väggrelief "De fyra elementen" av Mari Simmulson, 1959

Restaurang Go lunch, Marieholmgatan 56, Göteborg

Väggrelief av Mari Simmulson, 1964, Iggesunds bruk   (Fotograf Sten Allan Östby)

Piscina till Eriksbergskyrkan i Uppsala

En piscina förklaras på Wikipedia som "uttömningskanal i kyrkorum för vätska från heligt kärl, till exempel dopvatten från en dopfunt eller rengöringsvatten från nattvardskärl. Vätskan rinner ned i kyrkans grund för att komma i vigd jord."

Ingrid Atterberg

Väggrelief av Taisto Kaasinen, tidigare i trapphallen Patienthotellet Akademiska sjukhuset Uppsala.

Fastigheten är riven, väggrelieferna är dock tillvaratagna och kommer att sättas upp i byggnad A1 på Akademiska sjukhuset.

Väggrelief av Taisto Kaasinen, tidigare i trapphallen Patienthotellet Akademiska sjukhuset Uppsala.

Fastigheten är riven, väggrelieferna är dock tillvaratagna och kommer att sättas upp i byggnad A1 på Akademiska sjukhuset.

 

Väggrelief av Taisto Kaasinen, trapphallen i Patienthotellet Akademiska sjukhuset Uppsala.

Fastigheten är riven, väggrelieferna är dock tillvaratagna och kommer att sättas upp i byggnad A1 på Akademiska sjukhuset

Väggrelief av Taisto Kaasinen, tidigare i trapphallen Patienthotellet Akademiska sjukhuset Uppsala.

Fastigheten är riven, väggrelieferna är dock tillvaratagna och kommer att sättas upp i byggnad A1 på Akademiska sjukhuset.

 

Väggrelief av Taisto Kaasinen, trapphallen i Patienthotellet Akademiska sjukhuset Uppsala.

Fastigheten är riven, väggrelieferna är dock tillvaratagna och kommer att sättas upp i byggnad A1 på Akademiska sjukhuset

Väggrelief av Taisto Kaasinen, tidigare i trapphallen Patienthotellet Akademiska sjukhuset Uppsala.

Fastigheten är riven, väggrelieferna är dock tillvaratagna och kommer att sättas upp i byggnad A1 på Akademiska sjukhuset.

 

Väggrelief av Taisto Kaasinen, trapphallen i Patienthotellet Akademiska sjukhuset Uppsala.

Fastigheten är riven, väggrelieferna är dock tillvaratagna och kommer att sättas upp i byggnad A1 på Akademiska sjukhuset

Väggrelief av Taisto Kaasinen, tidigare i trapphallen Patienthotellet Akademiska sjukhuset Uppsala.

Fastigheten är riven, väggrelieferna är dock tillvaratagna och kommer att sättas upp i byggnad A1 på Akademiska sjukhuset.

 

Väggrelief av Taisto Kaasinen, trapphallen i Patienthotellet Akademiska sjukhuset Uppsala.

Fastigheten är riven, väggrelieferna är dock tillvaratagna och kommer att sättas upp i byggnad A1 på Akademiska sjukhuset

Skulptur "Den trygga modern" av Mari Simmulson

Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Neukirurgiska avdelningen, ingång 85.

Väggrelief till trapphallen i Uppsala Ångkvarn, Jordens utveckling av Taisto Kaasinen

Byggnaden & reliefen finns kvar vid Ågatan i Uppsala

Väggreliefer i Konsumbaren, Enköping. Vicke Lindstrand.

Konsumbaren i Enköping finns naturligtvis inte kvar, men vad hände med väggrelieferna?

Väggrelief Södra Ängby skola, Otto Sköld

Göran Andersson med sina väggplattor, var väggen finns vet vi dock inte.

Väggrelief av Göran Andersson för Länsarbetsnämden i Uppsala

Vas till Västmanlandsläns landsting, Sven Erik Skawonius

 

Golvurna för Västmanlandsläns landsting, Ingrid Atterberg

Denna golvurna finns kvar och  har en intressant historia bakom sig. Ingrid Atterberg fick göra en nya till Västmanlandsläns landsting då den första slogs sönder av en fönsterputsare som rasade ner på den.

Väggrelief för Hakonshus i Västerås. Taisto Kaasinen

Vad som hänt med denna väggrelief vet vi inte.

Väggrelief till Hakonshus, Västerås. Taisto Kaasinen

Hakonshus tillhörde Ica, men Ica har inte kvar fastigheten, finns den kvar? Det fanns fler väggreliefer i denna fastighet också.

Detalj av väggrelief Fröslundaskolan i Eskilstuna, Taisto Kaasinen

Väggrelief i i Svenska Fläkts kontorsentré Nacka, "De fyra elementen" av Taisto Kaasinen

Fastigheten är idag ombyggd till flerfamiljshus, väggreliefen sitter kvar i entrén i fastigheten.

Väggrelief i Östra Stenby skola av Taisto Kaasinen, 1955

Skolan byggdes om till flerfamiljsbostad 2009, väggreliefen i trapphuset har dock bevarats på sin ursprungliga plats.

Kakelmosaik i Almtunaskolan, Uppsala, av Gustaf Thorsell

Kakelmosaiken finns fortfarande kvar i Almtunaskolan.

 

I Almtunaskolan fanns också två väggreliefer av Taisto Kaasinen, dessa togs bort i samband med att den vägg som reliferna var monterade på revs under 1980-talet.

Relieferna är nu återfunna och ingår i Grödinge Antik & Designs samlingar.

Väggrelief av Taisto Kaasinen, Almtunaskolan, Uppsala

 

Väggreliefen togs bort i samband med en ombyggnad på 1980-talet. Väggen som reliefen satt på revs och konstverket skulle gå i soporna, men räddades tack och lov.

 

Väggreliefen ingår nu i Keramikmuseet i Grödinges samlingar.

Väggrelief av Taisto Kaasinen, Almtunaskolan Uppsala

 

Väggreliefen togs bort i samband med en ombyggnad på 1980-talet. Väggen som reliefen satt på revs och konstverket skulle gå i soporna, men räddades tack och lov.

 

Ingår nu Keramikmuseet i Grödinges samlingar.

Väggrelief Handel (1961) i fd Ica Hakons kontor i Skövde. Taisto Kaasinen, Upsala.Ekeby

Väggrelief för Karlskrona Sparbank av Mari Simmulson

Sparbanksbyggnaden innehåller idag annan verksamhet, väggreliefen är dock nedtagen och sparad för att kunna sättas upp igen i framtiden.

Industrivägg "De fyra årstiderna" av Sven Erik Skawonius

Var och vilken industri är okänt.

Väggrelief Påfågel av Taisto Kaasinen i Disponentvillan på Upsala-Ekeby.

Väggreliefen finns kvar i villan som idag används som dagis.

Keramikens historia av Vicke Lindstrand, finns i entrén till Centralbadet i Uppsala.

Väggreliefen skadades vid en brand under 1990-talet men har renoverats av konstnären Ingrid Atterberg.

Besöker du Uppsala rekommenderar vi Er att titta in i entrén och titta på denna vackra väggrelief. Adressen är S:t Persgatan 4, Uppsala

Väggrelief för Upplandsbanken i Västerås (1960), Mari Simmulson, Upsala-Ekeby.

 

Väggreliefen skall finnas kvar, adressen är Smedjegatan 15, Västerås

Väggrelief för Upplandsbanken i Enköping av Mari Simmulson, på bilden ser vi också Mari.

Upplandsbanken har för länge sedan försvunnit men vad hände med bankkontoret i Enköping, finns reliefen kvar?

Väggdekorationer av Mari Simmulson för AB Luleå Kol och Materialaffär.

Företaget handlade främst med kol och koks och finns inte längre kvar men vad har hänt med byggnaden? Finns den kvar?

 

Väggrelief av Taisto Kaasinen för Värdshuset Skeppargården i Nyköping.

Synd att man oftast är för sent ute, byggnaden jämnades med marken 2011 och förmodligen gick reliefen samma öde till mötes.

Kakeldekoration i Simhall.

Vilken simhall och om den finns kvar vet vi inte.

Kakelmosaik till simhall.

Vilken simhall det är vet vi dock inte.