Kristina Brodier

Kristina Brodier har vad vi vet bara designat två föremål för Upsala-Ekeby. Väggplatta 1097KB Mor med barn från 1971 samt figur 2007KB Gråtande pojke från 1972. Föremålen har tidigare felaktigt kopplats till Lars Bergsten.

Nr 1097 Väggplatta Mor med barn från 1971

Nr 2007KB Gråtande pojke från 1972

/