Keramik från 1963 - 1973

Under åren 1963-1973 var första siffran i märkningen likamed det årtal som föremålet kom i produktion, de tre övriga siffrorna (nedan markerade med xxx) var en löpande numrering. Efter numreringen angavs en bokstav. Bokstaven betecknade vilken konstnär som stått för designen. I många fall har man dock slarvat med att sätta in bokstaven på slutet. 

3xxxM från 1963 designat av Mari Simmulson

4xxxA från 1964 designat av Ingrid Atterberg

osv.

Undantag blir dock den keramik som kom i produktion från 1973, den fick fortsätta i numreringen för keramiken från 1972, alltså med 2000 nr.

Beslut om nedläggning hade fattats och 3000 nr skulle kollidera med 1963 års serie så man fortsatte numreringen på 2000 nr.

 Bokstavsbeteckningarna för konstnärerna är följande:

 A      Ingrid Atterberg, 1963-69   
 A      Anita Rosenqvist 1970  
 B      Britt Philipson, 1964-66  
 B      Bruno Lindman 1967-  
 D      Dorothy Clough  
 E      Ester Wallin  
 F      Eva Fahlcrantz  
 G      Göran Andersson  
 H      Hyonsun Rhee  
 H      Wiggo Haug 1965-67  
 KB        
 L      Sigrid Lundberg  
 M      Mari Simmulson  
 N      Gunnar Nylund  
 O      Olle Alberius  
 P      Paula von Freymann  
 S      Sven Erik Skawonius  
 T      Berit Ternell  
 W      Birgitta Wåreus  
 WH      Wiggo Haug  
 Y      Irma Yourstone