Britt Philipson

Britt Philipson anlitades av Upsala-Ekeby för delar av kollektionen under sextiotalet. Hennes konstnärsbeteckning i godsmärkningen var B, exakt samma som Bruno Lindman i slutet av sextiotalet.