Bruno Lindman

Bruno Lindman var anställd på Upsala-Ekeby som driftschef för keramiktillverkningen av konstgods. Under slutet av sextiotalet formgav han några föremål till kollektionen som nummersattes med ett B (ej att förväxla med Britt Philipsson). Bland annat gjorde han UE´s egna lergrytor Magra samt ytterkrukor.

Viking för IBM, Bruno Lindman

Bruno Lindmans signatur

Fågelbord, Bruno Lindman

Nr 1095B Lergrytan Magra, rund, från 1971, Bruno Lindman

Nr 1148B Lergrytan Magra från 1971, Bruno Lindman

Nr 1113B Fågelbord från 1971, Bruno Lindman

/