DUKAT-serien

Så här skriver Upsala-Ekeby 1954:

DUKAT är en serie eldfasta matlagnings- och serveringskärl från AB Karlskrona Porslinsfabrik - och den är i många avseenden helt ny i sitt slag.

DUKATSERIEN är ett resultat av årslånga utredningar, försök och provningar. Redan vid förberedelserna inleddes samarbete med Hemmens Forskningsinstitut och restaurangexpertis, restaurangchefen Tore Wretman, känd  även från radio och kokböcker. Sålunda utreddes bl a hur många olika modeller serien borde bestå av för olika slag av matlagning och servering, dels hur varje modell skulle vara beskaffad för att tjäna sitt ändamål.

Massan har hög beständighet mot värmeväxlingar och är tätsintrad, vilket gör den hållbar och innebär att de oglaserade bottnarna ej suger till sig fuktighet.

Glasyren är hård, slitstark fältspatsglasyr som är motståndskraftig mot alla i hushållet förekommande syror.

Mått. De kärl, som kan ifrågakkomma för direktuppvärmning på värmehällar och spisar av olika slag, har bottendiametrar som svarar mot de svenska standardmåtten 145, 180 och 220 mm. Grytor och övriga kärl, för vilka rymden spelar avgörande roll har givits fixerade rymdmått och rymderna finnas angivna i bottnarna. De för matlagning i ugn avsedda retangulära kärlen är avpassade för standardmåtten på ugnar.

Diskning. Alla i seriens delar har utformats med minsta möjligheter för smutsansamling ochmed så lättdiskad form som möjligt.

Stapelbarhet. Kärlen går i de flesta fall att stapla i varandra och locken till grytorna har sådan form, att de kan staplas på varandra.

Hantering. Alla kärl är lätta att lyfta och handtagen och knopparna har sådan form, att de ger säkerhetäven om grytlappar används.

Oömhet. Alla formerna är genomtänkta enkla utan utskjutande delar för att taga minsta möjliga skada, då de utsätts för oundgängliga stötar. Grytornas handtag är indragna under brämets kant och lockens knoppar ligger väl skyddade.

Överkokning. Locken har hål för ångan, vilket hindrar överkokning. Som ytterligare säkerhetsåtgärd har grytorna väl tilltagna bräm, så att innehållet inte rinner utefter sidorna och ner på spisen och plattan.

Antalet modeller. Modellerna är tills vidare 26 och bland dessa finner Ni kärl för olika slag av matlagning och servering, samt en serie tallrikar, som Ni kan äta på, ha som underlag för grytor och formar eller rent av laga mat eller värma rester på i ugn, på spisen eller på plattan.

Färger. >>DUKATSERIEN>> görs i en ny grön färg samt i vitt och i senare fallet även med en glad dekor i färger. Samtidigt som kärlen fylla högt ställda anspråk på hållfasthet och ändamålsenlighet, borgar formgivarens vår konstnärliga ledare Sven Erik Skawonius namn för att de även i fråga om utseende står på hög nivå.

Den mönstrade dekoren på bilden heter Fiesta och är den första dekoren på Dukat. Senare kom ett antal olika dekorer till Dukat.
Märkningen, Ignis betyder att det är ungseldfast och att den kan användas för matlagning
Dekor Fiesta
Klisteretiketten för DUKAT-serien