INPLANTERINGSSKÅLAR

 Nr    Beskrivning    Mått    År    Konstnär  
 1    Glaserade el oglaserade    22 cm    1944-52      
 1,5    Glaserade el oglaserade    27 cm    1947-52      
 2    Glaserade el oglaserade    30 cm    1944-52      
 3    Glaserade el oglaserade    20,8 cm    1953-62      
 4    Glaserade el oglaserade    26 cm    1953-62      
 5    Glaserade el oglaserade    29,7 cm    1953-62      
 6            1954-55    Sven Erik Skawonius  
 7            1954-55    Sven Erik Skawonius  
                   

 KANNOR

 Nr    Beskrivning    Mått    År    Konstnär  
 1        13,5 x 15 cm    1939      
     Tidigare SE nr 184              
 2        17 x 21 cm    1939    Gertrud Lönegren  
     Tidigare SE nr 945              
 3        15 x 15 cm    1939-40    Anna-Lisa Thomson  
     Tidigare nr 3133        1935-38      
 4        19 x 18 cm    1939-40      
     Tidigare nr 2114        1930-38      
 5        21,5 x 18 cm    1939-40      
     Tidigare nr 2205        1930-38      
 6        17,5 cm    1939    Greta Runeborg  
     Tidigare nr 4017        1938      
 7        17 x 14 cm    1940-42      
 8        18 x 17,5 cm    1940-43      
 9        16 x 14 cm    1944    Vicke Lindstrand  
 10        13 x 9,7 cm    1947-48    Vicke Lindstrand  
 11        17,4 x 13 cm    1947    Harald Östergren  
 12    Uppgifter saknas              
 13        15,3 x 14 cm    1947-48    Vicke Lindstrand  
 14        18,3 x 11 cm    1947    Francis Uherova  
 15        17,4 x 12,5 cm    1947-48    Vicke Lindstrand  
 16        21 x 10,5    1950    Vicke Lindstrand  
 17        28 x 13 cm    1950    Vicke Lindstrand  
 18    Uppgifter saknas              
 19        13,3 x 9 cm    1953    Hjördis Oldfors  
 20        19,5 x 14 cm    1953    Hjördis Oldfors  
 21            1954    Hjördis Oldfors  
 22            1954    Hjördis Oldfors  
 23            1954    Hjördis Oldfors  
 24        Höjd 27 cm    1954    Ingrid Atterberg  
                   

 KANNBRICKA

 Nr    Beskrivning    Mått    År    Konstnär  
 1        12 x 12 cm    1939-53    Gertrud Lönegren  
     Tidigare SE nr 258              
 2        15 x 15 cm    1939-54    Gertrud Lönegren  
     Tidigare SE nr 267              
 3        15 x 15 cm    1939-44      
     Tidigare nr 2264        1932-38      
 4        2,7 x 14,3 cm    1949-53    Ingrid Atterberg  
 5        2,7 x 16 cm    1949-50    Ingrid Atterberg  
                   

 KNIVLÄGG

 Nr    Beskrivning    Mått    År    Konstnär  
 1    Häst    5 x 11 cm    1939-49    Harald Östergren  
     Tidigare nr 2507        1932-38      
                   

 KRUS

 Nr    Beskrivnign    Mått    År    Konstnär  
 1        9,5 x 13 cm    1939-44    Harald Östergren  
     Tidigare nr 2501        1932-38      
 2        15,5 x 13,5 cm    1939-40      
     Tidigare nr 2640        1932-38      
 3    Munk    17 x 15 cm    1939-40    Harald Östergren  
     Tidigare nr 2094 ur likörservis        1932-38      
 4        10,5 x 10 cm    1939-40    Gertrud Lönegren  
     Tidigare SE nr 626              
 5        12 x 13 cm    1939-40      
     Tidigare nr 326        1932-38      
 6        13 x 9,5 cm    1939-40    Greta Runeborg  
     Tidigare SE nr 149              
 7        18,5 x 13 cm    1939-40    Greta Runeborg  
     Tidigare nr SE 150              
 8        17 x 10 cm    1939-40    Anna-Lisa Thomson  
     Tidigare nr 3284        1937-38      
 9        17 x 10 cm    1939      
 10        18,5 x 10 cm    1939-40    Harald Östergren  
     Tidigare nr 2778        1937-38      
 11        17 x 10,5 cm    1939-40      
 12        22 x 17 cm    1939-40      
 13        23 x 11 cm    1939-40      
 14        13 x 10,5 cm    1939-40      
 15        17 x 13,5 cm    1939-40      
 16        10 x 15 cm    1939-40      
 17        14,5 x 12 cm    1939      
 18        11 x 10 cm    1939-40    Anna-Lisa Thomson  
     Tidigare nr 3276        1937-38      
 19        13 x 11,5 cm    1939      
     Tidigare SE nr 332              
 20        15 x 15,5 cm    1939-40      
     Tidigare SE nr 1005              
 21        24 x 16,5 cm    1939-40      
     Tidigare nr 1592/2        1923-38      
 22        21 x 25 cm    1939-40    Einar Luterkort  
     Tidigare nr 41        1930-38      
 23        18,5 x 15,5 cm    1939-40    Sven Erik Skawonius  
     Tidigare nr 5082        1938      
 24        26 x 14 cm    1939-40    Harald Östergren  
     Tidigare nr 2769        1936-38      
 25        25,5 x 16 cm    1939-43    Anna-Lisa Thomson  
     Tidigare nr 3310        1937-38      
 26        22 x 16 cm    1939-43    Anna-Lisa Thomson  
     Tidigare nr 3359    25,5 x 16 cm    1938      
 27        35 x 15,5 cm    1939-48    Greta Runeborg  
     Tidigare SE nr 145              
 28        8 x 10 cm    1940-44    Anna-Lisa Thomson  
 29        12,5 x 8 cm    1940-48    Anna-Lisa Thomson  
 30        15,5 x 11 cm    1940-48    Anna-Lisa Thomson  
     Dekor Ängsblom        1947-48    Anna-Lisa Thomson  
 31        21,5 x 21 cm    1940      
 32        12,5 x 8,5 cm    1940-42      
 33        21,5 x 16,5 cm    1940      
 34        18 x 12 cm    1941-48      
 35        22 x 16 cm    1941-48      
 36            1941-42      
 37        13,5 x 10 cm    1941-49    Arthur Percy  
 38        18 x 13 cm    1941-49    Arthur Percy  
 39        22,5 x 16 cm    1941-44    Arthur Percy  
 40        24 x 12 cm    1941-44    Arthur Percy  
 41        16 x 6 cm    1941-48    Anna-Lisa Thomson  
     Dekor Ängsblom        1947-48    Anna-Lisa Thomson  
 42        31 x 10 cm    1942-44    Anna-Lisa Thomson  
 43        12 x 10 cm    1944-53    Anna-Lisa Thomson  
 44        13,5 x 6,5 cm    1944    Vicke Lindstrand  
 45        26 x 11,5 cm    1944    Vicke Lindstrand  
 46        15 x 7 cm    1944-46    Harald Östergren  
 47        21,5 x 11 cm    1944-48    Harald Östergren  
     Dekor Ängsblom, Ranka        1947-48    Harald Östergren  
 48        22 x 8 cm    1944    Harald Östergren  
 49        12,5 x 5 cm    1944    Harald Östergren  
 50        20 x 18,3 cm    1944-46    Harald Östergren  
 51        11,5 x 14,7 cm    1944-46    Harald Östergren  
 52        14,2 x 18,3 cm    1944-46    Harald Östergren  
 53        17 x 20,5 cm    1944    Harald Östergren  
 54        29,5 x 11 cm    1944    Harald Östergren  
 55        31,5 x 13,5 cm    1944    Harald Östergren  
 56        42,5 x 16,5 cm    1944    Harald Östergren  
 57        22 x 13 cm    1944-48    Harald Östergren  
 58        27,2 x 16,5 cm    1944-48    Harald Östergren  
 59        32,5 x 20,3 cm    1944-46    Harald Östergren  
 60        20 x 8,5 cm    1944    Anna-Lisa Thomson  
 61        20 x 8,5 cm    1947-48    Anna-Lisa Thomson  
 62        28,5 x 11,5 cm    1947-48    Anna-Lisa Thomson  
 63        36,5 x 14 cm    1947    Anna-Lisa Thomson  
 64        21 x 11,5 cm    1947-48    Vicke Lindstrand  
 65            1944    Vicke Lindstrand  
 66            1944    Vicke Lindstrand  
 67            1944    Vicke Lindstrand  
 68            1944    Vicke Lindstrand  
 69            1944    Harald Östergren  
 70            1944    Harald Östergren  
 71            1944    Harald Östergren  
 72        29,5 x 19,5 cm    1947-48    Harald Östergren  
 73        15 x 19 cm    1947-48    Vicke Lindstrand  
 74        19,5 x 12 cm    1947-48    Vicke Lindstrand  
 75        10 x 8,5 cm    1947    Anna-Lisa Thomson  
 76        22 x 8,5 cm    1947    Anna-Lisa Thomson  
 77        18,5 x 9 cm    1947-50    Anna-Lisa Thomson  
 78    Glasyr/Flora    19,7 x 7,5 cm    1947-49    Anna-Lisa Thomson  
 79        29,5 x 9,3 cm    1947-48    Vicke Lindstrand  
 80        19 x 14 cm    1947-48    Vicke Lindstrand  
 81        12,2 x 5,7 cm    1948-49    Vicke Lindstrand  
 82        21,8 x 8 cm    1948-49    Vicke Lindstrand  
 83    Glasyr/Flora    19 x 11,5 cm    1949-50    Anna-Lisa Thomson  
 84    Glasyr/Flora    11,5 x 10 cm    1949-50    Anna-Lisa Thomson  
 85    Glasyr/Flora    17 x 14 cm    1949-50    Anna-Lisa Thomson  
 86    Glasyr/Flora    22 x 18,5 cm    1949-50    Anna-Lisa Thomson  
 87        12,4 x 6,5 cm    1951-52    Ingrid Atterberg  
 88        19,2 x 10 cm    1951-52    Ingrid Atterberg  
 89        25,7 x 13 cm    1951-52    Ingrid Atterberg  
 90        23 x 7,5 cm    1953    Anna-Lisa Thomson  
 91        15 x 8,8 cm    1953    Ingrid Atterberg  
 92        16,5 x 6,5 cm    1953    Ingrid Atterberg  
 93        22,5 x 7,9 cm    1953    Ingrid Atterberg  
 94        20,2 x 11,5 cm    1953    Ingrid Atterberg  
 95    Uppgifter saknas              
 96    Bukett        1953    Mari Simmulson  
 97        20 x 14,5 cm    1954    Hjördis Oldfors  
 98            1954    Hjördis Oldfors  
 99            1954    Hjördis Oldfors  
                   

 101-199  Detta nummerintervall har ej använts för krus då nummerföljden kolliderar med

EKEBY-VERKSTADS numrering.

 200            1954    Hjördis Oldfors  
 201            1954    Hjördis Oldfors  
                   

 LAMPETTER

 Nr    Beskrivning    Mått    År    Konstnär  
 1    Änglarelief    18 cm    1939-40    Gertrud Lönegren  
     Tidigare SE nr 122              
 2        20 x 17,5 cm    1939-40    Gertrud Lönegren  
     Tidigare SE nr 853              
 3        16 x 12 cm    1939-40    Anna-Lisa Thomson  
     Tidigare nr 3351        1938      
 4        26,5 cm    1939-40    Anna-Lisa Thomson  
     Tidigare nr 3352        1938      
                   

 LIKÖRBÄGARE

 Nr    Beskrivning    Mått    År    Konstnär  
 1        4,5 x 5 cm    1939-40      
     Tidigare SE nr 87              
 2        4,5 x 6,5 cm    1939-40      
     Tidigare nr 327        1933-38      
                   

 LIKÖRSERVIS

 Nr    Beskrivning        År    Konstnär  
 1        8 delar    1939-40    Gertrud Lönegren  
     Tidigare SE nr 626              
     1 st krus nr 4              
     6 st bägare nr 1              
     1 st bricka nr 1              
 2        8 delar    1939-40      
     Tidigare nr 326        1933-38      
     1 st krus nr 5              
     6 st bägare nr 2              
     1 st bricka nr 1              
                   

 LJUSSTAKAR

 Nr    Beskrivning    Mått    År    Konstnär  
 1        2 x 6 cm    1939-44    Gertrud Lönegren  
     Tidigare SE nr 104              
 2        2,5 x 9 cm    1939-49    Gertrud Lönegren  
     Tidigare SE nr 105              
 3        5 x 5 cm    1939-40      
     Tidigare SE nr 186              
 4        3 x 6,5 cm    1939-40      
     Tidigare SE nr 269              
 5        4 x 8 cm    1939-40    Gertrud Lönegren  
     Tidigare SE nr 622              
 6        3,5 x 7,5 cm    1939-40    Anna-Lisa Thomson  
     Tidigare nr 3177        1936-38      
 7        3 x 11 cm    1939-40    Anna-Lisa Thomson  
     Tidigare nr 3357        1938      
 8        7 x 5,5 cm    1939-51    Harald Östergren  
     Tidigare nr 2248        1932-38      
 9        7,5 x 7,5 cm    1939    Einar Luterkort  
     Tidigare nr 40        1930-38      
 10        6,5 x 11,5 cm    1939      
     Tidigare SE nr 1011              
 11        6,5 x 9,5 cm    1939-45      
     Tidigare nr 2307        1932-38      
 12        10 x 8,5 cm    1939-40    Anna-Lisa Thomson  
     Tidigare SE nr 275              
 13        9,5 x 10,5 cm    1939-48      
     Tidigare nr 1803A              
 14        11 x 7,5 cm    1939-40    Anna-Lisa Thomson  
     Tidigare nr 3082        1935-38      
 15        9,5 x 8,5 cm    1939-46    Anna-Lisa Thomson  
     Tidigare nr 3130        1935-38      
 16        11,5 x 11 cm    1939-43    Gertrud Lönegren  
     Tidigare SE nr 851              
 17        9 x 11,5 cm    1939-47    Anna-Lisa Thomson  
     Tidigare nr 3252        1937-38      
 18        12 x 11 cm    1939-40    Anna-Lisa Thomson  
     Tidigare SE nr 273              
 19        13 x 12,5 cm    1939-40    Anna-Lisa Thomson  
     Tidigare nr 3240        1937-38      
 20        15,5 x 10,5 cm    1939-40    Anna-Lisa Thomson  
     Tidigare nr 3320        1937-38      
 21        11,5 x 16,5 cm    1939-40    Gertrud Lönegren  
     Tidigare SE nr 966              
 22    Adventsljusstake    4 x 28 cm    1939-44      
     Tidigare nr 2676        1932-38      
 23    Adventsljusstake    16, x 23,5 cm    1939-40    Gertrud Lönegren  
     Tidigare SE nr 107              
 24    Adventsljusstake    25 x 26,5 cm    1939-46      
     Tidigare SE nr 255              
 25        3 x 13 cm    1940      
 26        7 x 25 cm    1940      
 27        5,5 x 11,5 cm    1940-52      
 28        11,5 x 5,5 cm    1940-42      
 29        10,5 x 10 cm    1940-42      
 30        14,5 x 17 cm    1940-44      
 31        11 x 11 cm    1940-42      
 32        9 x 9 cm    1942-52      
 33        10 x 8,2 cm    1947    Anna-Lisa Thomson  
 34        3 x 14 cm    1947-50    Anna-Lisa Thomson  
 35        10,5 x 7,4 cm    1949    Anna-Lisa Thomson  
 36    Lancett    6 x 15 cm    1949-50    Anna-Lisa Thomson  
 37    Blomma    5,5 x 12,5 cm    1949-50    Vicke Lindstrand  
 38        4,5 x 14,5 cm    1950-52    Ingrid Atterberg  
 39        6,4 x 8,4 cm    1951-52    Ingrid Atterberg  
 40        5 x 14,3 cm    1951-52    Anna-Lisa Thomson  
 41    Gramina    12,5 x 7,5 cm    1951-52    Anna-Lisa Thomson  
 42        2,5 x 15,5 cm    1953    Mari Simmulson  
 43        2,5 x 15,5 cm    1953    Mari Simmulson  
 44        9 x 6,8 cm    1953    Hjördis Oldfors  
 45            1953-54    Sven Erik SKawonius  
 46    Uppgifter saknas              
 47            1953-54    Hjördis Oldfors  
 48        9 x 7 cm    1953      
 49    Uppgifter saknas              
 50        4 x 9,5 cm    1954    Mari Simmulson  
 51            1954    Hjördis Oldfors  
                   

 LÄSKPRESS

 Nr    Beskrivning    Mått    År    Konstnär  
 1        5,5 x 14,5 cm    1939-40    Gertrud Lönegren  
     Tidigare SE nr 102              
 2        7 x 13,5 cm    1939-42    Anna-Lisa Thomson  
     Tidigare SE nr 492