Karlskrona Porslinsfabrik

Även om föremålen från Karlskrona är märkta Upsala-Ekeby definerar vi inte det som Upsala-Ekebykeramik utan som Karlskrona porslin.

Karlskrona Porslinsfabrik köptes av Upsala-Ekeby 1942 och drevs som ett dotterbolag till Upsala-Ekeby fram till nedläggningen av Karlskronafabriken 1967. Nedläggningen berodde delvis på att Upsala-Ekeby införlivat Rörstrands Porslinsfabrik i koncernen.

 1