Nr 2000 - 2250

Nr från 1939 anges när föremålet har tillverkats efter 1938 med nytt artikelnummer

 Nr  Beskrivning  Mått  År  Konstnär  Nr från 1939
 2000  Uppgifter saknas        
 2001  Uppgifter saknas        
 2002  Urna med lock  32 x 26,5 cm  1929-32    
 2003  Urna med lcok  33 x 25 cm  1929-32    
 2004  Vas  27 x 11,5 cm  1929-32    
 2005  Urna med lock  34 x 26,5 cm  1929-32    
 2006  Krus  16,5 x 11 cm  1929-32    
 2007  Urna med hänklar  24 x 24 cm  1929-35    
 2008  Uppgifter saknas        
 2009  Uppgifter saknas        
 2010  Kruka  16 x 21,5 cm  1929-35  Allan Ebeling  
 2011  Vas  10 x 7 cm  1929-35    
 2012  Urna med en hänkel  24 x 23 cm  1929-35    
 2013  Urna med två hänklar  24 x 24,5 cm  1929-35    
 2014  Vas med hänklar  19 x 13 cm  1929-35    
 2015  Krus med en hänkel  19 x 13 cm  1929-35    
 2016  Skål på fot  18 x 22 cm  1929-35    
 2017  Kruka  17 x 20 cm  1929-35    
 2018  Vas med hänklar  29 x 10,5 cm  1929-32    
 2019  Elefant  27 x 32 cm  1929-38  Allan Ebeling  Figur 9
 2020  Uppgifter saknas        
 2021  Kanna  26 x 13 cm  1929-35    
 2022  Vas  33 x 14 cm  1929-32    
 2023  Uppgifter saknas        
 2024  Skål  13 x 30 cm  1929-32    
 2025  Väggfat  3,5 x 44 cm      
 2026  Uppgifter saknas        
 2027  Vas  20 x 11 cm  1929-38    
 2028  Vas  13 x 10 cm  1929-32    
 2029  Uppgifter saknas        
 2030  Uppgifter saknas        
 2031  Uppgifter saknas        
 2032  Uppgifter saknas        
 2033  Uppgifter saknas        
 2034  Vas med  hänklar  19 x 13 cm  1929-32    
 2035  Vas  29,5 x 20 cm  1929-32    
 2036  Bägare  23 x 13 cm  1929-32    
 2037  Väggfat  4 x 19 cm  1929-32    
 2038  Krus  15 x 12 cm  1929-32    
 2039  Kruka  17,5 x 22 cm  1929-32    
 2040  Lökskål  9,5 x 11 cm  1929-32    
 2041  Vas med två hänklar  19 x 13 cm  1929-32    
 2042  Vas med en hänkel  23 x 11 cm  1929-32    
 2043  Krus  16 x 12 cm  1929-32    
 2044  Lökskål  9 x 18 cm  1929-32    
 2045  Vas  20 x 12 cm  1929-32    
 2046  Vas med två hänklar  27 x 10,5 cm  1929-32    
 2047  Bonbonjär  15 x 16 cm  1929-32    
 2048  Krus  16 x 12 cm  1929-32    
 2049  Vas  31 x 9 cm  1929-32    
 2050  Vas  31 x 20 cm  1929-32    
 2051  Vas  26,5 x 17 cm  1929-32    
 2052  Skål  10,5 x 26 cm  1929-32    
 2053  Urna  25 x 22,5 cm  1929-32    
 2054  Urna  33 x 22,5 cm  1929-32    
 2055  Kruka  15,5 x 24 cm  1929-32    
 2056  Vas  21,5 x 19 cm  1929-32    
 2057  Kruka  17 x 23 cm  1929-32    
 2058  Urna  19 x 20 cm  1929-32    
 2059  Väggfat  8 x 39 cm  1929-32    
 2060  Kanna  20 x 18 cm  1929-32    
 2061  Urna med hänklar  25 x 22 cm  1929-32    
 2062  Vas med två hänklar  34 x 32 cm  1930-35  Harald Östergren  
 2063  Vas med en hänkel  38 x 23 cm  1930-35  Harald Östergren  
 2064  Uppgifter saknas        
 2065  Urna med två hänklar  23 x 23 cm  1930-32  Harald Östergren  
 2066  Uppgifter saknas        
 2067  Vas med två hänklar    1930-32  Harald Östergren  
 2068  Vas med två hänklar  12,5 x 24,5 cm  1930-38  Harald Östergren  
 2069  Vas    1930-32  Harald Östergren  
 2070  Uppgifter saknas        
 2071  Vattenkrus    1930-32  Harald Östergren  
 2072  Vas med två hänklar  23 x 19 cm  1930-38  Harald Östergren  
 2073  Bonbonjär    1930-32  Harald Östergren  
 2074  Skål med två hänklar    1930-32  Harald Östergren  
 2075  Ljusstake    1930-32  Harald Östergren  
 2076  Kanna    1930-32  Harald Östergren  
 2077  Kanna    1930-32  Harald Östergren  
 2078  Vas    1930-32  Harald Östergren  
 2079  Skål på fot    1930-32  Harald Östergren  
 2080  Kanna    1930-32  Harald Östergren  
 2081  Vas  17,5 x 19 cm  1930-35  Harald Östergren  
 2082  Kanna    1930-32  Harald Östergren  
 2083  Vas    1930-32  Harald Östergren  
 2084  Vas med två hänklar    1930-32  Harald Östergren  
 2085  Urna med två hänklar    1930-32  Harald Östergren  
 2086  Vas med två hänklar    1930-32  Harald Östergren  
 2087  Vas med två hänklar    1930-32  Harald Östergren  
 2088  Kanna    1930-32  Harald Östergren  
 2089  Fruktassiette  17 cm  1930-32  Harald Östergren  
 2090  Fruktfat    1930-32  Harald Östergren  
 2091  Krus    1930-32  Harald Östergren  
 2092  Uppgifter saknas        
 2093  Vas    1930-32  Harald Östergren  
 2094  Krus till likörservis Munk  17 x 15 cm  1930-38  Harald Östergren  Krus 3
 2095  Vas    1930-32  Harald Östergren  
 2096  Vas    1930-32  Harald Östergren  
 2097  Skål    1930-32  Harald Östergren  
 2098  Uppgifter saknas        
 2099  Uppgifter saknas        
 2100/1  Lökskål  5 x 10 cm  1930-32    
 2100/2  Lökskål  6 x 16 cm  1930-32    
 2100/3  Lökskål  6,5 x 16 cm  1930-32    
 2100/4  Lökskål  7 x 19 cm  1930-32    
 2100/5  Lökskål  8 x 22 cm  1930-32    
 2100/6  Lökskål  9 x 25 cm  1930-32    
 2101/1  Lökskål  5 x 10 cm  1930-32    
 2101/2  Lökskål  6 x 16 cm  1930-32    
 2101/3  Lökskål  6,5 x 16 cm  1930-32    
 2101/4  Lökskål  7 x 19 cm  1930-32    
 2101/5  Lökskål  8 x 22 cm  1930-32    
 2101/6  Lökskål  9 x 25 cm  1930-32    
 2102/1  Lökskål  5 x 10 cm  1930-32    
 2102/2  Lökskål  6 x 16 cm  1930-32    
 2102/3  Lökskål  6,5 x 16 cm  1930-32    
 2102/4  Lökskål  7 x 19 cm  1930-32    
 2102/5  Lökskål  8 x 22 cm  1930-32    
 2102/6  Lökskål  9 x 25 cm  1930-32    
 2103A  Jardinär  9,5 x 25 cm  1930-32    
 2103B  Jardinär  9,5 x 25 cm  1930-32    
 2103C  Jardinär  9,5 x 25 cm  1930-32    
 2104  Jardinär  7 x 25 cm  1930-32    
 2105/1  Skål  8 x 20,5 cm  1930-32    
 2105/2  SKål  9 x 25 cm  1930-32    
 2106  Inplanteringslåda  9,5x22x23 cm  1930-32    
 2107  Inplanteringslåda  8x18x30 cm  1930-32    
 2108  Inplanteringslåda  9,5x10,5x27cm  1930-32    
 2109/1  Ytterkruka  12,5 x 17 cm  1930-32    
 2109/2  Ytterkruka  14 x 20 cm  1930-32    
 2109/3  Ytterkruka  17 x 24 cm  1930-32    
 2110/1  Lökskål  8 x 20,5 cm  1930-32    
 2110/2  Lökskål  9 x 25 cm  1930-32    
 2111/000  Blomkruka med fat  5,5 x 6,5 cm  1930-32    
 2111/00  Blomkruka med fat  7,5 x 11 cm  1930-32    
 2111/0  Blomkruka med fat  9,5 x 13 cm  1930-32    
 2111/1  Blomkruka med fat  11 x 15 cm  1930-32    
 2111/2  Blomkruka med fat  12,5 x 17,5 cm  1930-32    
 2111/3  Blomkruka med fat  14,5 x 20 cm  1930-32    
 2111/4  Blomkruka med fat  16 x 22 cm  1930-32    
 2111/5  Blomkruka med fat  17 x 25 cm  1930-32    
 2112  Ampel  15 x 25 cm  1930-32    
 2113  Ljusstake  16 x 23,5 cm  1930-32    
 2114  Kanna  19 x 18,5 cm  1930-38    Kanna 4
 2115/1  Skål  8 x 20,5 cm  1930-32    
 2115/2  Skål  9 x 25 cm  1930-32    
 2116  Fat  4,5 x 30 cm  1930-32    
 2117  Tillbringare  18 x 12 cm  1930-32    
 2118  Skål på fot  18 x 17 cm  1930-32    
 2119  Assiette  2,5 x 18 cm  1930-32    
 2120  Tillbringar  17 x 14 cm  1930-32    
 2121/1  Skål  5 x 12 cm  1930-32    
 2121/2  Skål  6 x 17,5 cm  1930-32    
 2121/3  Skål  7 x 20 cm  1930-32    
 2122  Bägare  11 x 11,5 cm  1930-32    
 2123  Fat  4,5 x 30 cm  1930-32    
 2124  Bägare  18 x 13 cm  1930-32    
 2125  Tekanna  15 x 16,5 cm  1930-32    
 2126  Assiette  2,5 x 19 cm  1930-32    
 2127  Gräddsnäcka  8,5 x 9 cm  1930-32    
 2128  Vas  25 x 16 cm  1930-32    
 2129  Tobaksburk  12,5 x 16 cm  1930-32    
 2130  Skål  4,5 x 23 cm  1930-32    
 2131  Vas  20 x 11 cm  1930-32    
 2132  Vas med två hänklar  23,5 x 13,5 cm  1930-32    
 2133A  Bägare  10 x 9,5 cm  1930-32    
 2133B  Bägare  11 x 11,5 m  1930-32    
 2134  Tobaksburk  17 x 15 cm  1930-32    
 2135  Askfat  5,5 x 12 cm  1930-32    
 2136  Bägare  10 x 7,5 cm  1930-32    
 2137  Tobaksburk  20 x 18 cm  1930-32    
 2138  Askfat  6 x 13 cm  1930-32    
 2139  Cigarettställ  15 x 12 cm  1930-38    Cig.bägare 7
 2140  Ljusstake  21 x 7 cm  1930-32    
 2141  Kanna  21 x 15 cm  1930-32    
 2142  Urna med lock  24 x 20 cm  1930-32    
 2143  Skål på fot  10 x 25 cm  1930-32    
 2144  Fat  3,5 x 26 cm  1930-32    
 2145  Nötskål  3 x 16 cm  1930-32    
 2146  Ljusstake  16 x 28 cm  1930-32    
 2147  Vas  11,5 x 9,5 cm  1930-32    
 2148  Vas  20 x 10 cm  1930-32    
 2149  Vas  15,5 x 15 xm  1930-32    
 2150  Vas med hänkel  28 x 9 cm  1930-32    
 2151  Vas  28 x 9 cm  1930-32    
 2152  Vas  24 x 20,5 cm  1930-32    
 2153  Vas  24 x 20,5 cm  1930-32  Allan Ebeling  
 2154  Vas med två hänklar  29,5 x 12,5 cm  1930-32    
 2155  Vas  27 x 9 cm  1930-32    
 2156  Tillbringare  17 x 14 cm  1930-32    
 2157/  Skål  5 x 12 cm  1930-32    
 2157/2  Skål  6 x 17,5 cm  1930-32    
 2157/3  Skål  7,5 x 20 cm  1930-32    
 2158  Bärskål  5 x 17 cm  1930-32    
 2159A  Bägare  10 x 9,5 cm  1930-32    
 2159B  Bägare  11 x 11,5 cm  1930-32    
 2160  Vas med två hänklar  29,5 x 12,5 cm  1930-32    
 2161  Urna med lock  33 x 23 cm  1930-32    
 2162  Vas med hänkel  28 x 9 cm  1930-32    
 2163  Fat  2,5 x 26 cm  1930-32    
 2164  Vas med två hänklar  20,5 x 14 cm  1930-32    
 2165  Vas med två hänklar  31,5 x 21 cm  1930-32    
 2166  Fat  2,5 x 26 cm  1930-32    
 2167  Krus  18,5 x 11 cm  1930-32    
 2168  Vas  23,5 x 12 cm  1930-32    
 2169  Urna med lock  33 x 23 cm  1930-32    
 2170  Fat  7,5 x 45 cm  1930-32    
 2171  Skål  12 x 39 cm  1930-32    
 2172A  Ytterkruka  14 x 15 cm  1930-32    
 2172B  Ytterkruka  16 x 17 cm  1930-32    
 2173  Ytterkruka  8,5 x 11,5 cm  1930-32    
 2174  Ytterkruka  13,5 x 13 cm  1930-32    
 2175  Vas  17 x 10 cm  1930-32    
 2176  Bonbonjär  11 x 14,5 cm  1930-38    
 2177  Vas  12,5 x 12,5 cm  1930-32    
 2178  Vas  11,5 x 9 cm  1930-32    
 2179  Vas  18,5 x 11 cm  1930-32    
 2180  Vas  19 x 13 cm  1930-32    
 2181  Vas med hänkel  28 x 9 cm  1930-32    
 2182  VAs  24,5 x 13 cm  1930-32    
 2183  Vas  17 x 10,5 cm  1930-32    
 2184  Vas  15 x 15 cm  1930-32    
 2185  Kanna  24 x 16 cm  1930-32    
 2186  Bägare  10,5 x 10 cm  1930-32    
 2187  Skål  5 x 17,5 cm  1930-32    
 2188  Skål med tvä hänklar  10 x 23,5 cm  1930-38  Harald Östergren  Skål 25
 2189  Skål  10 x 23,5 cm  1930-32    
 2190  Vas  14 x 8,5 cm  1930-32    
 2191  Vas  21 x 12,5 cm  1930-32    
 2192  Vas  14,5 x 11,5 cm  1930-32    
 2193  Skål  16,5 x 14,5 cm  1930-32    
 2194  Kanna  24 x 19 cm  1930-32    
 2195  Fat  4 x 44 cm  1930-32    
 2196  Vas  18 x 7,5 cm  1930-32    
 2197  Vas  17 x 10 cm  1930-32    
 2198  Vas  16 x 9 cm  1930-32    
 2199  Vas  30 x 17 cm  1930-32    
 2200  Tobaksbruk  17,5 x 15 cm  1930-32    
 2201  Skål på fot  10 x 25,5 cm  1930-32    
 2202  Nötskål  5 x 16 cm  1930-32    
 2203  Vas med hänklar  27 x 16 cm  1930-32    
 2204  Urna  23,5 x 24 cm  1930-32    
 2205  Kanna  21 x 15 cm  1930-38    Kanna 5
 2206  Vas med två hänklar  30 x 16,5 cm  1930-32    
 2207  Kanna  24 x 15 cm  1930-32    
 2208  Vas med två hänklar  30,5 x 23 cm  1930-32    
 2209  Vas med en hänkel  23 x 22,5 cm  1930-38    
 2210  Rökbordsskiva  5 x 53,5 cm  1930-32    
 2211  Vas ned två hänklar  22,5 x 14 cm  1930-32    
 2212  Vas  20,5 x 14 cm  1930-35    
 2213  Kanna  22 x 11 cm  1930-32    
 2214  Vas  21 x 12 cm  1930-32    
 2215  Vas  15,5 x 15 cm  1930-32    
 2216  Väggfat  4 x 44 cm  1930-32    
 2217  Bricka  5x45x62 cm  1930-32    
 2218  Skål  8 x 20 cm  1930-32    
 2218B  Skål  10 x 22,5 cm  1930-32    
 2219  Vas med relief  13 x 23 cm  1930-32    
 2220  Vas  30 x 23 cm  1930-32    
 2221  Vas med lock  13 x 23 cm  1930-32    
 2222  Vas  30,5 x 15,5 cm  1930-32    
 2223  Krus med två hänklar  16 x 12 cm  1930-35  Allan Ebeling  
 2224  Krus med en hänkel  16 x 12 cm  1930-35  Allan Ebeling  
 2225  Skål med två hänklar  9 x 21 cm  1930-32    
 2226  Skål  11 x 30 cm  1930-32    
 2227  Skål  9 x 23 cm  1930-32    
 2228  Skål på fot  17 x 18 cm  1930-32    
 2229  Citronkanna  25 x 14 cm  1930-32    
 2230  Vas  22,5 x 15 cm  1930-32    
 2231  Vas med två  hänklar  24 x 15 cm  1930-32    
 2232  Fat  6 x 25 cm  1930-32    
 2233  Vas  20,5 x 12 cm  1930-32    
 2234  Vas med två hänklar  30 x 18 cm  1930-32    
 2235  Skål  8,5 x 19 cm  1930-32    
 2236  Skål på fot  13,5 x 19 cm  1930-32    
 2237  Urna med lock  33 x 23 cm  1930-32    
 2238  Vas med två hänklar  31,5 x 24 cm  1930-32    
 2239  Fat  10 x 45 cm  1930-32    
 2240  Vas med två hänklar  29x 20 cm  1930-32    
 2241  Elefant  26 x 26 cm  1930-32    
 2242  Väggfat  4 x 35 cm  1930-35    
 2243  Skepp på sockel  48 x 36 cm  1930-32    
 2244  Bricka  39 x 50 cm  1930-32    
 2245  Fat  3 x 25 cm  1930-32    
 2246  Tillbringare  13 x 15 cm  1930-32    
 2247  Filbunke  5 x 18 cm  1930-32    
 2248  Ljusstake  7 x 5,5 cm  1932-38  Harald Östergren  Ljusstake 8
 2249  Ljusstake    1932    
 2250  Vas    1932