Sintergods

Sintergodset känns lätt igen med den lilla fotklacken och är enbart märkt UE och Abg

Skål Si 3

Skål Si 4 och Si 5

Vas Si 7

Vas Si 8

Vas Si 9

 1